Zarządzenie NR 4 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno