slider

Sztab XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kolnie zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie rzeczowe/finansowe organizacji zbiórki pieniędzy przeznaczonych Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom podczas XXV Finału WOŚP, który odbędzie się 15 stycznia 2017 roku.

Po raz pierwszy w naszej Gminie zostanie zorganizowana kwesta pieniędzy na rzecz Fundacji WOŚP, której celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działania na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Cel ten jest realizowany poprzez zbiórki finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie czterech ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego.

Popierając działania Fundacji powołaliśmy przy Gminnym Ośrodku Kultury sztab (tel. 716-32-27), który zajmie się zbiórką pieniędzy w ramach 25 Finału WOŚP. Chcielibyśmy by także Państwo wnieśli swój wkład w ratowanie życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Informujemy, iż specjalnie na tą okazję został otwarty rachunek bankowy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie o numerze:

15 8838 1031 2006 0300 4431 0003 na który możecie Państwo wpłacać darowiznę na rzecz WOŚP.

Z poważaniem

                                                                                    

     Szef Sztabu WOŚP w Gminie Kolno

                   Justyna Niedzielska