Dziś, z pierwszym dniem zimy, podpisana została umowa z Wykonawcą na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno" ! Wykonawca -
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński, wyłoniony został w przetargu nieograniczonym i zaproponował najniższą cenę 409575,89 zł brutto.
Termin zakończenia inwestycji planowany jest na czerwiec 2017r.

1

3

4

5

6

7