W związku z opracowywaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026”, 14 grudnia 2016r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie miało miejsce spotkanie konsultacyjne Radnych i Sołtysów Gminy Kolno z dr hab. prof. Wojciechem Dziemianowiczem z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponadto informuję, że zgodnie z §2 ust.2 Zarządzenia nr 84/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026” w/w dokumentacja jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Kolno, w pokoju nr 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip-kolno.sprint.com.pl, w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE” podfolder „Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026”.