Podczas obrad XX sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 26 października 2016 roku o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

 

Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2027.

Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2016 rok.

Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.