Trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Bęsia od jeziora w kierunku wiatraka.


Poniżej zamieszczamy zdjęcia z przebiegu prac: