Informujemy o realizacji zadania Zarządu Dróg Wojewódzkich pn. „Wzmocnienie skarpy wraz z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 596 w m. Kabiny".


Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z wykonywanego zadania: