slider Copy

Trwa nabór projektów do krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości".

EUCPN organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) oraz Konferencję Dobrych Praktyk. W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowacja, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem konkursu i konferencji jest „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym" (ang. Prevention of crimes committed on elderly people).

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem:

https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/europejska-siec-zapobie/14804,Aktualnosci.html