Gmina Kolno otrzymała aż 333 430,00 zł dofinansowania do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno". Całkowity koszt inwestycji to 524 013,85 zł.
Powiat Olsztyński otrzymał 797 305,00 zł dofinansowania do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno". Całkowity koszt inwestycji to aż 1 253 033,42 zł.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 5 sierpnia 2016 roku uchwałą nr 44/754/16/V dokonał wyboru operacji poprzez zatwierdzenie listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W trwającym od 22 lutego do 31 marca 2016 roku naborze wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 317 wniosków o przyznanie pomocy. Pozytywny wynik weryfikacji uzyskały 292 wnioski na kwotę 202 135 118,00 zł.
Szczegóły:

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5360.htm

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/files/0/5360/Zalacznik%20do%20uchwaly%20nr%2044_754_16_V.pdf

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/files/0/5360/Uchwala%20nr%2044_754_16_V.pdf

zdj