W ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2016" w dniu 8 czerwca 2016 roku uruchomiona zostanie Bezpłatna Infolinia pod nr 800 165 320 (dotychczasowa linia dla osób bezdomnych) i punkt konsultacyjny obsługiwany przez specjalistów z KWP w Olsztynie, KW PSP w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Kuratorium Oßwiaty.
Podczas dyzuru, peønionego w sali 303 Urzédu Wojewódzkiego w Olsztynie w godz. 8:-00 - 15:00, bédzie można uzyskać niezbędną wiedzę na temat zasad bezpiecznego wypoczynku.