INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO O MAILOWYM PEŁNIENIU DYŻURÓW