JMGslider 01 31 2020

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2020 r. pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych”.

Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Kolno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2020 r.

Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/43/Wspolpraca_z_organizacjami_pozarzadowymi/

Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Kolno z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2020 r. pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych”