Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/2/17/Kierownik_Gminnego_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Kolnie/