Terminarz wypłat świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie na 2020 rok
         
Miesiąc zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki stałe, stypendia świadczenia rodzinne,
świadczenia wychowawcze okresowe, celowe szkolne pielęgnacyjne i alimentacyjne
styczeń 15.01.2020 23.01.2020 x 24.01.2020
luty 14.02.2020 24.02.2020 x 25.02.2020
marzec 13.03.2020 23.03.2020 x 25.03.2020
kwiecień 15.04.2020 23.04.2020 20.04.2020 24.04.2020
maj 15.05.2020 22.05.2020 x 25.05.2020
czerwiec 15.06.2020 24.06.2020 x 25.06.2020
lipiec 15.07.2020 23.07.2020 31.07.2020 24.07.2020
sierpień 14.08.2020 24.08.2020 x 25.08.2020
wrzesień 15.09.2020 23.09.2020 x 25.09.2020
październik 15.10.2020 22.10.2020 x 23.10.2020
listopad 13.11.2020 23.11.2020 20.11.2020 25.11.2020
grudzień 15.12.2020 21.12.2020 15.12.2020 22.12.2020
         
INFORMACJA WAŻNE !
Dla osób, które nie odbiorą przyznanego świadczenia w w/w terminach, wypłata nastąpi w ostatnim dniu miesiąca.