W dniu 30 grudnia 2019 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XVIII/77/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2034..
  2. Uchwała XVIII/78/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2020 r.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja