Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie pod adresem:

http://bipgok.kolno-gmina.pl/28/Aktualnosci/