16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca.
W tym roku wszystkie szkoły podstawowej i ponadpodstawowe z terenu Gminy
Kolno i Gminy Biskupiec wspólnie biły rekord w jednoczesnej resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. Ta wspólna nauka i zabawa miała na celu nie tylko
wyrabianie u dzieci nawyków udzielania pierwszej pomocy, ale również szeroko
pojętą integrację.
Honorowy patronat imprezy objął Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Wójt
Gminy Kolno Piotr Szulc oraz Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Wszystkie
szkoły z terenu Gminy przyjęły zaproszenie do bicia rekordu - Szkoła
Podstawowa w Kolnie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lutrach oraz Publiczny
Specjalny katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach, który był
organizatorem całego przedsięwzięcia.
Pragniemy również złożyć serdeczne podziękowania radnej Powiatu
Olsztyńskiego Ewie Dutka, radnym i sołtysom Gminy Kolno za wsparcie
finansowe Akcji. Do zobaczenia za rok.