W dniu 10 września 2019 r. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XII/50/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2031.
  2. Uchwała Nr XII/51/2019 z dnia 10 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.
  3. Uchwała Nr XII/52/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 22 sierpnia 2019 r. na działalność Wójta Gminy Kolno.
  4. Uchwała Nr XII/53/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
  5. Uchwała Nr XII/54/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno.

              

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja