Ogłoszenie Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Kolno