Więcej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1209_zebrania_wiejskie_-_ogloszenie_Kolno_uzupelniajace_sklad_Rady.pdf