Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1155_Zarzadzenie_nr_19.pdf