Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1072_Ogloszenie_VI_Sesja_Rady_Gminy_Kolno.pdf