XXIV edycja

REGULAMIN KONKURSU

„Czysta i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś 2019”

w kategorii wsi

 

I. CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

II. ORGANIZATORZY:

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich

Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy Olsztyn

Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. W konkursie mogą wziąć udział wsie z terenu Gmin - Członków Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

2. Konkurs rozgrywany jest w kategorii wsi, z wyłączeniem wsi, na terenie których mieści się siedziba urzędu gminy.

Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie, które należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku na adres:

                                    

Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich

al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn

Regulamin