Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1036_informacja_urzednika_wyborczego_o_pelnionych_dyzurach.pdf