W dniu 18.02.2019 r. odbyła się IV Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.
  2. Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kolno.
  3. Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym, sołtysom i przedstawicielom Gminy w Związku Gmin EKOWOD.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

Wykaz Imienny Głosowania Radnych Rady Gminy Kolno

JMGIMG 8699 02 20 2019

JMGIMG 8695 02 20 2019

JMGIMG 8696 02 20 2019

JMGIMG 8697 02 20 2019

JMGIMG 8698 02 20 2019