Więcej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/986_Zebranie_Wiejskie_Mieszkancow_Solectwa_Ryn_Reszelski.pdf