Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/975_Zebranie_Wiejskie_Mieszkancow_Solectwa_Besia.pdf