Więcej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/962_Zebranie_Wiejskie_Solectwo_Samlawki.pdf