Więcej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/961_Zebranie_Wiejskie_Solectwo_Kolno.pdf