plakat A4

Pismo w sprawie konkursu

Załącznik Nr 1 Zgłoszenie do konkursu

Załącznik Nr 2 Oświadczenie nauczyciela

Załącznik Nr 3 Wykaz Delegatur

Załącznik Nr 4 Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego bez zgody na udostępnienieZałącznik Nr 5 Oświadczenie uczestnika pełnoletniego

Regulamin III Edycji Konkursu Wybieram Wybory