Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/903_Zarzadzenie_Nr_78-2018_Wojta_Gminy_Kolno_z_31_grudnia_2018r._w_sprawie_wsparcia_i_wysokosci_udzielonej_dotacji_w_otwartym_konkursie_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_na_terenie_Gminy_Kolno_w_2019r..pdf