Więcej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/829_Zarzadzenie_68_2018.pdf