Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/8/8/Stanowisko_urzednicze_ds__budownictwa_i_inwestycji_2C_gospodarki_komunalnej_i_mieszkaniowej_oraz_drog_gminnych/