Podczas obrad XL sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 12 października 2018 roku o godz. 12:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027.
  2. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
  3. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kolno.
  4. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolno na lata 2018-2023”.