W piątek 7 września 2018r. Henryk Duda Wójt Gminy Kolno podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości - Dysponentem Funduszu na dotację z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie Strażaków Ochotników Gminy Kolno i zakup: 6 defibrylatorów, 5 agregatów prądotwórczych, 4 toreb ratowniczych, 15 pilarek i 6 zestawów oświetleniowych.

Wysokość dotacji celowej to 27.584,00 zł, natomiast wkład własny Gminy to tylko 1% w wysokości 278,63 zł.

JMGIMG 6240 09 12 2018

JMGIMG 6265 09 12 2018

JMGIMG 6267 09 12 2018

JMGIMG 6269 09 12 2018