Dzisiaj 06.09.2018r. Henryk Duda Wójt Gminy Kolno podpisał umowę na "Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, obsługującego osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Wólka, na działce nr 232 obrębu nr 12 Bęsia" z firmą Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta z Bisztynka na kwotę 261 921,61 zł. Zakończenie robót przewidywane jest do dnia 31.10.2018 r.
Gmina Kolno uzyskała na ten cel 100% bezzwrotną pomoc finansową z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

IMG 6206

IMG 6211