Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie w wyborach do Rady Gminy Kolno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.