JMGslider 08 14 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast :

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1561/D2018000156101.pdf

 

Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://pkw.gov.pl/767_Wybory_samorzadowe_w_2018ampnbspr

oraz http://bip.kolno-gmina.pl/118/WYBORY_SAMORZADOWE_2018/