Zarządzenie Nr 30/2018 Kierownika Urzędu Gminy Kolno z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Kolno

Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/642_Zarzadzenie_Nr_30_2018_Kierownika_Urzedu_Gminy_Kolno_z_dnia_1_sierpnia_2018_r._w_sprawie_skrocenia_czasu_pracy_pracownikow_Urzedu_Gminy_Kolno.pdf