Podczas obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 11 lipca 2018 roku o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027.
  2. Uchwałę Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
  3. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber.
  4. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kolno.

Ponadto z okazji awansu i powrotu „BKS WARMIANKA BĘSIA” do A klasy Wójt Gminy Kolno wręczył listy gratulacyjne Panu Markowi Szczawińskiemu – Prezesowi „Warmianki”, Panu Mirosławowi Kozikowskiemu - Trenerowi oraz Panu Pawłowi Domańskiemu – Kapitanowi Drużyny.

Zawodnikom „BKS WARMIANKA BĘSIA” serdecznie dziękujemy za reprezentowanie Gminy Kolno i życzymy kolejnych sukcesów !

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
http://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/1475-cokolwiek#sigProId165d7b262c