Konkurs o Nagrodę Społeczeństwa Obywatelskiego

Po raz dziesiąty Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli organizuje konkurs o Nagrodę Społeczeństwa Obywatelskiego dla wszystkich organizacji, instytucji, które promują wartości europejskie, tożsamość i dziedzictwo kulturowe w Europie.

Tematyka jest bogata. Po spełnieniu warunków każdy może aplikować. Data składania kandydatur to 7 września 2018 roku. Lista z warunkami udziału w konkursie znajduje się na stronie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego www.eesc.europa.eu  w zakładce Nagroda 2018 społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://www.powiat-olsztynski.pl/konkurs-o-nagrode-spoleczenstwa-obywatelskiego-ekes