Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/zamowienia_publiczne/11/18/Poprawa_gospodarki_wodno-sciekowej_w_Gminie_Kolno_poprzez_przebudowe_oczyszczalni_sciekow_w_Besi_gm__Kolno/