JMGslider 06 20 2018

Wreszcie nastąpił ten moment. W dniu 15 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Kolno Henryk Duda podpisał umowę z firmą APIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 2 placów zabaw w miejscowości Bęsia oraz Kabiny za cenę  142 615,49 zł brutto. Zakończenie robót planowane jest do dnia 14 sierpnia 2018 r.