Podczas obrad XXXVII sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 19 czerwca 2018 roku o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań oraz podjęciu następujących uchwał jednogłośnie udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Kolno:

 1. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027.
 2. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy za 2017 rok:
  1. przedstawienie sprawozdań,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  3. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno dotycząca wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  4. podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok:
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kolno za 2017 rok,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kolno absolutorium,
  3. podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Ponadto Wójt Gminy Kolno wręczył listy gratulacyjne oraz skromne upominki najlepszym sportowcom Gminy, tj. Zawodnikom Klubu „Tęcza Kruzy” przy Publicznym Specjalnym Katolickim Ośrodku Edukacyjno - Wychowawczym w Kruzach:

- Andżelice Zastawnej,

- Dominikowi Zastawnemu,

- Sławomirowi Zając,

- Kamilowi Stefańskiemu,

- Mateuszowi Pacek,

- Stanisławowi Dębskiemu.

oraz Zawodnikowi Ludowego Klubu Kolarskiego „Warmia” Biskupiec - Pawłowi Więczkowskiemu.

Słowa uznania i gratulacje trafiły również na ręce Pani Agaty Milewskiej – Dyrektor Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno - Wychowawczego w Kruzach, Pana Piotra Gaja – trenera, Pani Elżbiety Borczak i Pani Agnieszki Tylus – Opiekunów Klubu, a także rodziców Pawła Państwa Katarzyny i Daniela Więczkowskich.

 

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
http://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/1456-w-dniu-19-06-2018-r#sigProIdb2d9e4c53d