Spotkanie szkoleniowo-informacyjne, dotyczyć będzie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach wymienionych ogłoszonych naborów wniosków. Kierowane jest do przedstawicieli gmin oraz instytucji kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, zainteresowanych ubieganiem się o pomoc na inwestycje wpisujące się w zakres przedmiotowych operacji.

Szczegółowe informacje na temat ww. działania oraz zasad składania wniosków dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego:

Ponadto wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 455, 453) oraz pod numerami telefonów: 89 521-92-75; 89 521-92-76; 89 521-92-77; 89 521-92-96; 89 521-92-93 oraz 89 521-92-85 – sekretariat PROW w dni robocze: w poniedziałek od godz. 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 07.30 do 15.30.

 

Proszę o potwierdzenie przybycia, przesyłając informację zwrotną na adres poczty elektronicznej: prow@warmia.mazury.pl do dnia 16 kwietnia 2018 roku do godziny 14.00. W zgłoszeniu należy podać liczbę przedstawicieli.