Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/43/Wspolpraca_z_organizacjami_pozarzadowymi/