Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne z  Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe dla typu projektu na wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok 11/14 lat celem uzupełniania interwencji krajowej).

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na:

-  Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok 11/14 lat celem uzupełniania interwencji krajowej).

-  Ogłoszenie konkursu maj 2018 r.

-  Nabór czerwiec 2018 r.

Termin i miejsce spotkania

15 marca 2018 r. w godzinach 10.00-14.00,

Urząd Marszałkowski w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, sala sesyjna 420

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( otwórz hiperłącze) o 12 marca 2018 r. do godz. 14.00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Koordynacji Promocji, tel. (89) 512 51 84 lub na stronie programu http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3638/spotkania-informacyjne-w-olsztynie-z-dzialania-112-uslugi-spoleczne---profilaktyka-raka-szyjki-macicy