Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), utworzony zostanie Korpus Urzędników Wyborczych.

 

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem:

http://olsztyn.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/24326_Informacja_Dyrektora_Delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego__w_Olsztynie

_z_dnia_21_lutego_2018_r_o_liczbie_urzednikow_wyborczych_w_poszczegolnych_gminach_na_obszarze_wlasciwosci_

delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego__w_Olsztynie_oraz_o_zasadach_dokonywania_zgloszen_kandydatow_na_funkcje_

urzednika_wyborczego