Ideą kolejnej edycji konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” jest pozyskanie pamiątki, kojarzącej się z regionem, symbolizującej kulturę, tradycje i lokalne zwyczaje. Przedsięwzięcie jest organizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Pamiątka jest ważnym elementem promocji regionu, kreuje jego pozytywny wizerunek oraz popularyzuje tutejsze atrakcje i tradycje.

Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/1924-samorzad-wojewodztwa-poszukuje-regionalnej-pamiatki