Przedsięwzięcie o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://warmia.mazury.pl/srodowisko/nagroda-im-prof-j-wengris